2015 ඒ සිසු හෙද කණ්ඩායමේ ඩිප්ලෝමාධාරීන් සහ පශ්චාත් ප්‍රාථමික හෙද ඩිප්ලෝමාධාරීන් 1440ක් වෙත සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීම සැප්තැම්බර් 12 වැනිදා අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වේ. හෙද සේවාවේ පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කරමින් වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් සම්පාදනය කිරීමේ තවත් පියවරක් වශයෙන් මෙම මූලික සහ පශ්චාත් ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ අතින් සිදු කෙරෙනු ඇත.

හෙද පුහුණුව පිළිබඳ වසර 3ක මූලික පාඨමාලාව හැදෑරූ 2015 – ඒ සිසු හෙද කණ්ඩායමේ 720ක් වෙත මෙහිදී ඩිප්ලෝමා සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතයි. එමෙන්ම පශ්චාත් ප්‍රාථමික හෙද සේවාවේ අංශ 3ක් වෙනුවෙන් තවත් 720 දෙනෙකු වෙත ඩිප්ලෝමා සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානය කෙරේ. හෙද පාසල් සඳහා ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා වසර එකහමාරක පුහුණුව අවසන් කළ ඩිප්ලෝමාධාරීන්, වාට්ටු කළමණාකරණය සහ අධීක්ෂණය සඳහා වසර එකහමාරක පුහුණුව අවසන් කළ ඩිප්ලෝමාධාරීන් සහ හදිසි ප්‍රතිකාර සඳහා එක් වසරක පුහුණුව ලැබූ ඩිප්ලෝමාධාරීන් යන අංශ 3 පශ්චාත් ප්‍රාථමික හෙද සේවාව යටතට අයත් වේ.

මේ වන විට හෙද පුරප්පාඩු පවතින, රෝහල් වෙත මෙම නවක ඩිප්ලෝමාධාරීන් සහ පශ්චාත් ඩිප්ලෝමාධාරීන් යොමු කෙරෙනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here