දිවයින පුරා රෝහල් වල 80%ක් පමණ සුපුරුදු පරිදි රාජකාරි කටයුතු සිදු කෙරුණු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. වෛද්‍යවරුන්ගේ වැඩ වර්ජන ඉතිහාසයේ අති අසාර්ථකම වැඩ වර්ජනය මෙය බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංසදය පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ පිළිබඳ දැනුම්දුන් ලිපිය මෙම ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය සමග යොමු කර ඇත.

රෝගී ජනතාව මෙලෙස පලිගැනීමකට ලක් නොකර ඉල්ලීම් දිනා ගැනීමට ඇති නොහැකියාව පිළිබඳවද ඔවුන් කරුණු දක්වා තිබෙනවා. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංසදය සමග එක්වී සිටින්නේ වර්ජන මගින් ඉල්ලීම් දිනා ගැනීමට එරෙහි වෛද්‍ය ප්‍රජාව බවයි එම සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here